Millal lõpetada põhivara amortisatsioonikande tegemine

  Kui vaadata eelmist kuud ja amortisatsioonikannet pole tehtud, ei pruugi see tähendada, et põhivarad on amortiseerunud ja enam ei olegi vaja teha põhivara amortisatsioonikannet. Eelmises kuus võib lihtsalt olla viga ja on jäänud tegemata. Tuleks vaadata saldoaruandes mis tuleb põhivarade jääkväärtus nagu skeemil. Kui arvestust peetakse moodulis tuleks ka vaadata mida ütleb vastava kuu lõpu [...]

  Loe pikemalt

  Uue põhivara sisestamine HansaRaama põhivaramoodulisse

  HansaRaama finantsmoodul ja põhivaramoodul peavad omavahel ühtima. Sisestades läbi ostureskontro ostuarve milles soetati põhivara tuleb see eraldi põhivaramoodulisse lisada. Miinimumprogrammina tuleb täita allpool näidatud lahtrid. ***juhises on eeldatud, et põhivaramoodul on korrektselt seadistatud, põhivaraarvestust peetakse HansaRaama põhivaramoodulis ning antud juhul lisatakse lihtsalt järjekordne uus põhivara. Juhis ei näita põhivaramooduli algseadistusi.

  Loe pikemalt

  Millal läheb ost põhivaraks?

  Ost läheb põhivaraks kui: 1. soetus on olulise maksumusega 2. osaleb majandusliku väärtuse loomisel vähemalt üks aasta Eestis on levinuim põhivara arvelevõtmise piir 640€ (10 000eek). Põhivara arvelevõtmise piir tuleneb juhtkonna otsusest. Seadus seda ei reguleeri. Liiga madal arvelevõtmise piir tähendab, et põhivarana kajastatakse ka ”pastakad”. Nende üle arvestuse pidamine ei ole mõistlik tegevus. Liiga [...]

  Loe pikemalt