Maksukontrollist etteteatamise kohustus

  Üheks maksuhalduri poolt maksuarvestuse õigsuse kontrollimiseks läbiviidavaks toiminguks on vaatlus. 2011.a jõustunud maksukorralduse seaduse muudatud näeb ette, et maksuhaldur peab enamasti vaatlusest ette teatama sellise aja jooksul, mis võimaldab maksukohustuslasel kavandatava toimingu osas seisukohta võtta.

  Loe pikemalt

  Kuidas kajastada käibedeklaratsioonis ka ühendusesisese käibe (EU 0% müük) deklaratsioonis kreeditarve

  Varem kehtinud reeglite järgi tuli kreeditarve esitamisest tulenenud muudatused käibedeklaratsioonis kajastada selles kuus, millal kreeditarve esitati. Ühendusesisese käibe (VD) deklaratsioonis aga sellel perioodil mil käive algselt deklareeriti st. parandada algset deklaratsiooni. Alates 2011. a tuleb KMS par 28 läike 3 kohaselt kajastada kreeditarvest tulenevad muutused selles kuus, millal kreeditarve esitati ja seda nii käibedeklaratsiooni kui [...]

  Loe pikemalt

  Maksude optimeerimine, maksuplaneerimine (tax avoidance vs tax evasion)

  Algupäraselt tuleneb järgmistest terminitest:  Tax Evasion – ei ole OK. maksukoormuse vähendamine illegaalsete meetoditega. Evasions is Evil!!! Maksuametile informatsiooni mitteesitamine või valeandmete esitamine. Näiteks: septembri 20% KM-ga maksustatav käive oli 100 000€. E-maksuametis käibemaksudeklaratsioonil deklareeritakse aga 50 000€. Ei ole OK.   Tax Avoidance – on OK. maksukoormuse vähendamine legaalsete meetoditega. Näiteks maksuplaneerimise läbi maksimaalselt [...]

  Loe pikemalt

  Kui töötaja läheb pensionile TSM

  Tööandja peaks valmistama ja andma töötajale TSM tõendi ja andma tööraamatu kui see on tema käes. Muud juhised antakse pensionile minevale töötajale ja ta peaks edasi ise hakkama saama. Tööandja kohus vaid TSM tõend. Leitav siit: Vorm TSM Töötavalt pensionärilt töötuskindlustusmaksu kinni ei peta aga tööandja arvestab ja maksab. Muus osas maksud ja kinnipidamised nagu ikka [...]

  Loe pikemalt

  Töötaja haigekassas arvele võtmine

  Allikas: http://www.haigekassa.ee/tooandjale/edastamine/rvk Kui on sõlmitud tööleping: 1. Tuleb arvele võtta 7 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest 2. Täita järgnev blanket ja esitada haigekassale. Link blanketile: http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/kindlustatavate_nimekiri(2).pdf 3. Kui esitatud dokumendid on OK tekib kindlustuskaitse 14 päeva jooksul 4. Kui tööandja esitab vajalikud andmed haigekassasse inimese kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Juhul, kui tähtajaline tööleping [...]

  Loe pikemalt

  Käibemaksukohustuslasena registreerimine (avaldus, ID kaardiga esitamine)

  Link allikale: http://www.emta.ee/index.php?id=32630   Avalduse esitamine 1. Täitke avaldus eesti keeles. Arvutis täidetavad avalduste vormid: Vorm KR. Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus 2. Allkirjastage avaldus digitaalselt ja saatke see e-posti aadressile kmkremta.ee. Otsuse tegemine Registreerimise otsus Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist. Kui vajame registreerimiseks Teie ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võtame Teiega kolme [...]

  Loe pikemalt

  Pöördkäibemaksu deklareerimine (Margn)

  EU 0% VAT kauba ja teenuse soetused lähevad pöördkäibemaksuna deklareerimisele. Seda eeldusel, et arved on korrektsed. Arvel on korrektne ostja nimi, ostja Eesti VAT number, VAT summa on 0 ja vastav EU direktiivi viide. Margn tarkvaras tuleks sellisel juhul toimida vastavalt alltoodud skeemidele st koguda vastava KM koordiga ostuarve sisestamisel pöördKM kaubad ja teenused kokku [...]

  Loe pikemalt

  Töölepingu lõppemine, lõpetamine, ülesütlemine (töölepinguseadus)

  TÖÖLEPINGU LÕPPEMINE   Töösuhte lõppemine saab toimuda üksnes seaduses toodud alustel. Tööleping lõppeb: • töösuhte lõpetamise kokkuleppega (§ 79) • tähtaja möödumisel (§ 80) • töötaja surmaga (§ 81) • füüsilisest isikust tööandja surmaga, kui tööleping sõlmiti oluliselt tööandja isikut arvestades (§ 111 lõige 3) • ülesütlemisega (§ 83)   Töölepingu lõppemise alused võib jagada [...]

  Loe pikemalt

  Töö ja puhkeaeg, puhkused (töölepinguseadus)

  TÖÖ ja PUHKEAEG   TÖÖAEG on aeg, mil töötaja on kohustatud täitma oma tööülesandeid, mis on kindlaks määratud TL, ametijuhendiga allub TA juhtimisele ja kontrollile see aeg on kindlaks määratud kas seadusega, TL-ga või tuleneb töökorralduse reeglitest   Täistööaeg –  töötaja töötab 40 tundi 7-päevase ajavahemiku jooksul. T ning TA on vabad kokku leppima neile [...]

  Loe pikemalt