Kuidas arvutada haigushüvitist?

     Kuidas arvutatakse haigushüvitist?   Haigestunud töötajatele makstakse haigushüvitist, mis sõltub töövabastuse põhjusest. Haigestumise, karantiini, olme- ja liiklusvigastuse ning viimase tagajärjel tekkinud tüsistuse või haigestumise korral kolme esimese päeva eest töötaja hüvitist ei saa. 4.–8. päevani maksab hüvitist tööandja, alates 9. päevast haigekassa.Hüvitise määraks on 70 protsenti päevatulust – tööandja lähtub seejuures töötajale viimase kuue [...]

  Loe pikemalt

  Majandusliku tõlgendamise reegel (sisu ülimlikkuse printsiip)

  Maksuõiguses kehtib majandusliku tõlgendamise reegel. See tähendab, et maksustamise objektiks olevate majandustehingute tõlgendamisel lähtutakse tehingu majanduslikust sisust, mitte juriidilisest vormist. Miks on see nii? Seepärast, et üldiselt ei ole maksude objektiks mitte õigussuhted vaid majanduslikud sooritused. Maksustamise aluseks ei ole ka raamatupidamiskanded. Näiteks käibemaksuseaduse mõistes ei tähenda käive lepingut, millega üks isik võtab omale kohustuse [...]

  Loe pikemalt

  Metallijäätmete erikord käibemaksudeklaratsioon

  Metallijäätmete deklareerimine käibemaksudeklaratsioonil: http://www.emta.ee/index.php?id=28451#18.3 punkt 18.3. Kauba võõrandaja näitab tehingu maksustatava väärtuse oma käibedeklaratsiooni informatiivses lahtris 9. 18.3. Kinnisasja, metallijäätmete ja kulla käibemaksuga maksustamise erikord  Kui käibe tekkimise kohaks on Eesti ja teenuse osutajaks või kauba võõrandajaks on Eesti maksukohustuslane, peab üldjuhul tasuma käibemaksu teenuse osutaja või kauba võõrandaja. Erinevalt eeltoodust on alates 01.01.2011 kehtima hakanud käibemaksuseadusesse sissekirjutatud ostja nn pöördkäibemaksukohustus [...]

  Loe pikemalt

  Püsiv tegevuskoht (maksulepingud – püsiva tegevuskoha tekkimine)

  Rahvusvahelise maksustamise praktikas kehtib üldreegel püsiva tegevuskoha tekke määratlemiseks. Selles on kolm olulist tingimust. Koht, tegevus ja nendevaheline seos. Reeglit kasutatakse maksulepingutes ning isegi kui riigisisene püsiva tegevuskoha mõiste sätestab midagi muud, tuleb maksulepingu riikides kohaldada lepingus kokkulepitut. Üldreeglist on ka erandeid olenevalt tegevusalast, tegutsemisvormist või tegevuse iseloomust. Mudellepingus on eraldi sätted ehitustegevuse, rahvusvahelise mere- [...]

  Loe pikemalt

  Maksulepingud (soome tulumaksu näitel rahvusvaheline maksustamise küsimused)

  Kui isikul on alaline elukoht eestis ning samal ajal viibib ta soomes alalist elukohta omamata üle 183 päeva, jääb ta maksulepingu alusel eesti residendiks, kuna maksulepingu residentsuse määramise reeglite alusel eelistatakse residentriigina riiki, kus on isiku kodu. Samas on see isik täitnud ka soome tulumaksuseaduse ühe residentsuse kriteeriumi ehk on viibinud soomes üle 183 päeva. [...]

  Loe pikemalt

  Tahtluse tuvastamine maksudest kõrvalehoidmise korral

  Tulumaksuarvestuses kehtivad oluliselt lihtsamad tõendamisnõuded kui käibemaksuarvestuses ning seetõttu võib sama tehingut hinnata tulumaksuarvestuses teisiti kui käibemaksuarvestuses. Riigikohus on varasemates lahendites rõhutanud, et kui tegemist on maksudest kõrvalehoidmisega, saab see olla vaid tahtlik tegevus. Riigikohtu seisukoha järgi võib tahtluse lugeda tuvastatuks olukorras, kus maksuhaldur on põhjendanud kahtlust, et maksukohustuslane osaleb maksupettuses ja maksukohustuslane pole sellist [...]

  Loe pikemalt

  E-maksuameti lepingu sõlmimine ID kaardiga

  Allikas: http://www.emta.ee/index.php?id=32653   -täitke lepingu põhi SIIT – sisestage lepingusse selle pealdises küsitud andmed – digitaalallkirjastage leping – saatke leping Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile e-maksemta.ee – Maksu- ja Tolliamet tagastab MTA poolt digiallkirjastatud lepingu Teie e-posti aadressile

  Loe pikemalt

  Täiendav lapsepuhkus deklareerimine TSD 2014

  Näiteks kui: Karin on töölepinguga töötaja, kelle töötasu on 500 eurot ja ta kasutas 6 tööpäeva lapsepuhkust, mille eest sai samal maksustamisperioodil lapsepuhkuse tasu 6 x 15,18 eurot = 91,08 eurot. Siis TSD-l: 1. Klikkida VM 02-22. 2. Sisestada lahtrisse VM 14 (7 14) brutosumma 91.08€  

  Loe pikemalt