Töötasustamine (töölepinguseadus)

    TÖÖTASUSTAMINE   TLS ei ole enam selliseid mõisteid, mis olid Palgaseaduses: palk, palgatingimused, palgasüsteem, preemia, lõpparve. TA maksab töö eest tasu, s. o üks TA põhikohustusi. Pooled lepivad töötasus kokku tööle asumisel ja kui seda ei ole tehtud, siis loetakse töötasuks sarnase töö eest sarnastel asjaoludel tavaliselt makstav tasu. Põhimõte – igasugune töö, mida T [...]

    Loe pikemalt