Kuidas lugeda finantsaruandeid? Videokoolitus alustavale ettevõtjale

  (1/7) Sissejuhatus. Kuidas orienteeruda aruannete virrvarris, millega ettevõtja kokku võib puutuda? Kasumiaruande analüüs.   (2/7) Jätkub, kasumiaruande koostamispõhimõtted ja analüüs   (3/7) Jätkub kasumiaruande analüüs   (4/7) Rahavoogude aruande koostamispõhimõtted ja analüüs   (5/7) Bilansi koostamispõhimõtted ja analüüs   (6/7) Jätkub bilansi koostamispõhimõtted ja analüüs   (7/7) Bilansi sidumine kasumiaruandega. Finantsvõimendus. ROE, ROCE, ROA.

  Loe pikemalt

  Kuidas lugeda Margn põhiaruandeid

  Järgnevatel skeemidel leiate vihjeid/ideid ettevõtjale, kuidas vaadata ja kuidas tõlgendada põhiaruandeid Margnis. Skeemid on step by step järjestuses.   1. Saldoaruanne     2. Kasumiaruanne     3. Bilanss       4. Rahavoogude aruanne       5. Muud aruandeid (ostuarvete ja müügiarvete nimekirjad, tasumata ja laekumata arved, tasumised ja laekumised)    

  Loe pikemalt

  Millal lõpetada põhivara amortisatsioonikande tegemine

  Kui vaadata eelmist kuud ja amortisatsioonikannet pole tehtud, ei pruugi see tähendada, et põhivarad on amortiseerunud ja enam ei olegi vaja teha põhivara amortisatsioonikannet. Eelmises kuus võib lihtsalt olla viga ja on jäänud tegemata. Tuleks vaadata saldoaruandes mis tuleb põhivarade jääkväärtus nagu skeemil. Kui arvestust peetakse moodulis tuleks ka vaadata mida ütleb vastava kuu lõpu [...]

  Loe pikemalt

  Saldokontroll (põhivaramooduli ja saldoaruande võrdlus)

  Kui põhivaraarvestuseks kasutatakse HansaRaama põhivaramoodulit tuleks igal kuul, mil osteti uut põhivara või müüdi vana, kontrollida põhivaramooduli ja saldoaruande omavahelist ühtimist vastavalt alltoodud skeemile (sisuliselt sama protseduur, mis võrrelda müügireskontrot ja saldoaruannet). Sendivahedest suuremate erinevuste korral peab kusagil olema viga.

  Loe pikemalt

  Mis on vahet kasumiaruandes kaubad, toore, materjal, muud tegevuskulud ja muud ärikulud?

  Lihtsustatult järjestatakse kasumiaruandes (skeem 1) kulud liikide kaupa olulisuse (kui otseselt on põhitegevusega seotud) järjekorras. Vastasel korral ei oleks kasumiaruanne tarbijale ülevaatlik. Liigid on: a) kaubad, materjal, teenused – otseselt põhitegevuse (näit. tootmis- või müügitegevuse) eesmärgil ostetud kaupade, toore, materjalide ja teenuste kulu. Kui mul on kohvipood ja müün 10 pakki kohvi siis pean ma [...]

  Loe pikemalt

  Saldokontrolli järgne välja minevate aruannete kontroll

  Omanikele, juhatusele (või panka, PRIA-sse vms) väljapoole minevad aruanded on standardis bilanss ja kasumiaruanne. Omanikele ja juhatusele sageli ka müügireskontro ja ostureskontro vms. Enne saatmist tuleb kindluse huvides veelkord veenduda elementaarsete asjade õigsuses. Bilansis: 1. Bilanss peab olema tasakaalus. Kui ei ole siis on viga. Näiteks on jäänud nullimata tasaarvelduste konto (90000). Aktiva kokku peab [...]

  Loe pikemalt