Raamatupidamise aastaaruande alusprintsiibid

  Aastaaruande koostamisel ja korraldamisel peab lähtuma järgmistest raamatupidamise alusprintsiipidest.   Majandusüksuse printsiip, kus raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, omakapitali, kohustuse ja majandustehingud lahus tema omanike, kreeditoride, klientide, töötajaskonna ja teiste isikute majandustehinkutest, varast ja kohustustest. Jätkuvuse printsiip, kus raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt toimiv ja tegutsev ja tal ei ole plaanis ega vajadus tegevust lõpetada. Arusaadavuse printsiip, kus [...]

  Loe pikemalt

  E-maksuameti lepingu sõlmimine ID kaardiga

  Allikas: http://www.emta.ee/index.php?id=32653   -täitke lepingu põhi SIIT – sisestage lepingusse selle pealdises küsitud andmed – digitaalallkirjastage leping – saatke leping Maksu- ja Tolliameti e-posti aadressile e-maksemta.ee – Maksu- ja Tolliamet tagastab MTA poolt digiallkirjastatud lepingu Teie e-posti aadressile

  Loe pikemalt

  Maksude optimeerimine, maksuplaneerimine (tax avoidance vs tax evasion)

  Algupäraselt tuleneb järgmistest terminitest:  Tax Evasion – ei ole OK. maksukoormuse vähendamine illegaalsete meetoditega. Evasions is Evil!!! Maksuametile informatsiooni mitteesitamine või valeandmete esitamine. Näiteks: septembri 20% KM-ga maksustatav käive oli 100 000€. E-maksuametis käibemaksudeklaratsioonil deklareeritakse aga 50 000€. Ei ole OK.   Tax Avoidance – on OK. maksukoormuse vähendamine legaalsete meetoditega. Näiteks maksuplaneerimise läbi maksimaalselt [...]

  Loe pikemalt

  Töötaja haigekassas arvele võtmine

  Allikas: http://www.haigekassa.ee/tooandjale/edastamine/rvk Kui on sõlmitud tööleping: 1. Tuleb arvele võtta 7 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest 2. Täita järgnev blanket ja esitada haigekassale. Link blanketile: http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/kindlustatavate_nimekiri(2).pdf 3. Kui esitatud dokumendid on OK tekib kindlustuskaitse 14 päeva jooksul 4. Kui tööandja esitab vajalikud andmed haigekassasse inimese kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Juhul, kui tähtajaline tööleping [...]

  Loe pikemalt

  Käibemaksukohustuslasena registreerimine (avaldus, ID kaardiga esitamine)

  Link allikale: http://www.emta.ee/index.php?id=32630   Avalduse esitamine 1. Täitke avaldus eesti keeles. Arvutis täidetavad avalduste vormid: Vorm KR. Käibemaksukohustuslasena registreerimise avaldus 2. Allkirjastage avaldus digitaalselt ja saatke see e-posti aadressile kmkremta.ee. Otsuse tegemine Registreerimise otsus Maksu- ja Tolliamet teeb registreerimise otsuse kolme tööpäeva jooksul pärast avalduse kättesaamist. Kui vajame registreerimiseks Teie ettevõtluse alustamist või selle olemasolu tõendavaid lisadokumente, siis võtame Teiega kolme [...]

  Loe pikemalt