Aastaaruande koostamisel ja korraldamisel peab lähtuma järgmistest raamatupidamise alusprintsiipidest.

 

  1. Majandusüksuse printsiip, kus raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, omakapitali, kohustuse ja majandustehingud lahus tema omanike, kreeditoride, klientide, töötajaskonna ja teiste isikute majandustehinkutest, varast ja kohustustest.
  2. Jätkuvuse printsiip, kus raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt toimiv ja tegutsev ja tal ei ole plaanis ega vajadus tegevust lõpetada.
  3. Arusaadavuse printsiip, kus raamatupidamise aruandes  esitatav informatsioon peab olema ülevaatlik ja arusaadav piisava finantsalaste teadmistega isikutele.
  4. Olulisuse printsiip, kus raamatupidamiskohustuslane keskendub nendele finantsnäitajatele, mis on vajalikud aruande kasutajatele ja kajastab talle kõiki teadaolevaid võimalusi ja äririske.
  5. Järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip, kus kasutatakse alati samu aruandeskeeme, arvestuspõhimõtteid ja esitlusviise. Nii on võimalik läbi aastate objktiivselt hinnata ettevõtte finantsnäitajaid.
  6. Tulude ja kulude vastavuse printsiip, kus aruande perioodil tekkinud tuludest arvatakse maha nende samade tulude tekkimiseks tehtud kulud.
  7. Objektiivsuse prinitsiip, kus esitatav informatsioon peab olema usaldusväärne ja neutraalne.
  8. Konservatiivsuse printsiip, kus raamatupidamise aruandeid tuleb koostada ettevaatlikult. Ei tohi varasid ja tulusid ülehinnata, ning kulusid ja kohustusi alahinnata.
  9. Avalikkuse printsiip, kus esitatakse terviklik pilt ja saadakse õiglane ülevaade ettevõtte majandustegevusest, finantsseisundist ja rahavoogudest.
  10. Sisu ülimuslikkuse printsiip, kus majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruannetes lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga. See kehtib näiteks varaga, mis juriidiliselt ei ole isiku omandis olev vara, kuid tuleb raamatupidamises juba näidata selle isiku varana, kuna seda on vaja arvestda investeeringuna ja seda on vaja kuludesse amortiseerida.

 

Tead paremat vastust? Tee täiendusettepanek.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>