Allikas: http://www.haigekassa.ee/tooandjale/edastamine/rvk

Kui on sõlmitud tööleping:

1. Tuleb arvele võtta 7 päeva jooksul alates lepingu sõlmimisest

2. Täita järgnev blanket ja esitada haigekassale. Link blanketile: http://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/kindlustatavate_nimekiri(2).pdf

3. Kui esitatud dokumendid on OK tekib kindlustuskaitse 14 päeva jooksul

4. Kui tööandja esitab vajalikud andmed haigekassasse inimese kehtiva kindlustuse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Juhul, kui tähtajaline tööleping pikeneb või muutub tähtajatuks töölepinguks, tuleb sellest teatada haigekassale seitsme kalendripäeva jooksul.

 

Kui on sõlmitud töövõtuleping (või muu võlaõiguslik leping):

1.  Kui sõlmitakse tähtajaga või tähtajatu töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks sõlmitud võlaõiguslik leping ja selle lepingu alusel makstakse iga kuu sotsiaalmaksu sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2013. aastal on kuumäär 290 eurot), peab sotsiaalmaksu maksja tema kohta samuti esitama haigekassale vajalikud andmed.

2. Vajalikud andmed tuleb haigekassale esitada seitsme kalendripäeva jooksul pärast lepingu jõustumist.

3. Võlaõigusliku lepingu alusel töötava inimese kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest arvestatava kolmekuulise ooteaja möödumisel.

4. Juhul, kui andmed esitatakse isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Juhul, kui tähtajaline leping pikeneb või muutub tähtajatuks lepinguks, tuleb sellest informeerida haigekassat seitsme kalendripäeva jooksul.

 

Juhatuse liikmed:

1. Juriidilise isiku juhtimis- ja kontrollorgani liikmed, kelle eest juriidiline isik on kohustatud maksma iga kuu sotsiaalmaksu  sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 1 punkti 2 alusel vähemalt eelarveaastaks riigieelarvega kehtestatud kuumääralt arvutatuna (2013. aastal on kuumäär 290 eurot), tuleb haigekassas arvele võtta seitsme kalendripäeva jooksul alates kohustuse tekkimisest.

Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kande tegemisest arvestatava kolmekuulise ooteaja möödumisel.

Juhul, kui dokumendid esitatakse isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta.

Juhtimis- ja kontrollorgani liikmete kindlustuskaitse lõpeb kahe kuu möödumisel volituste lõppemisest.

Sotsiaalmaksu maksja peab teatama volituste lõppemisest haigekassale hiljemalt volituste lõppemise aluseks oleva otsuse vastuvõtmisest kümne kalendripäeva jookusl.

Sotsiaalmaksu tähtpäevaks maksmata jätmise korral lõpeb kindlustuskaitse neljateistkümne kalendripäeva möödumisel maksetähtpäevast, kui sotsiaalmaksu maksmise kohustust ei ole selleks ajaks nõuetekohaselt ja täies ulatuses täidetud.

 

Tead paremat vastust? Tee täiendusettepanek.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>