TÖÖLEPINGU OSAPOOLED  - siin tuleb lähtuda TsÜS toodud füüsilise ja juriidilise  isiku mõistest.

 

TÖÖANDJA  (TA) –  teovõimeline füüsiline isik v õigusvõimeline juriidiline isik.

TÖÖTAJA (T)       –  teovõimeline või  piiratud teovõimega füüsiline isik.

 

§ 7 TA ei tohi TL sõlmida  ega tööle lubada  alla 15-aastast v koolikohustuslikku alaealist, v.a  erandjuhtudel.

13-14 alaealistel  või 15-16 a koolikohustuslikel alaealistel on lubatud teha töid, kus

  • täidetavad tööülesanded on lihtsat laadi
  • ei nõua suurt kehalist ega vaimset pingutust ( nn kerged tööd)

 

7-12 – aastasel on lubatud teha kerget tööd kultuuri-, kunsti-, spordi v reklaamitegevuse alal.

 

ALAEALIST ei tohi rakendada tööl (see kehtib kõikide alaealiste suhtes)

1)    mis ületab alaealise kehalisi v vaimseid võimeid

2)    ohustab alaealise kõlblust

3)    sisaldab õnnetusohte, mille puhul võib eeldada, et alaealine ei suuda neid õigel ajal märgata ega vältida kogemuse v väljaõppe puudumise tõttu

4)    takistab alaealise sotsiaalset arengut v hariduse omandamist

5)    ohustab alaealise tervist töö laadi v töökeskkonnas toimivate ohutegurite tõttu (eraldi loetelu)

 

Vt Alkoholiseadus, Tubakaseadus, Hasartmänguseadus!

 

Alaealise töölevõtmiseks on vajalik

  • alaealise tahteavaldus, millel on seadusliku esindaja nõusolek, ei pea enam olema kirjalik, sest lubatakse ka hilisemat heakskiitu
  •  7 -14 a tööinspektori kirjalik nõusolek

Vanem ei tohi anda nõusolekut  rohkem kui pooleks iga koolivaheaja kestusest kuid koolikohustuslik alaealine võib töötada ka väljaspool vaheaegu.

Kui TA seda sätet rikub, on tööinspektoril  õigus algatada väärteomenetlus

 

Töötaja andmed

  • T kohustus esitada TA-le andmed, mille suhtes on õigustatud huvi
  • T-l on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega
  • töötaja isikuandmete töötlemine isikuandmete kaitse seaduse kohaselt (§ 41)

Tead paremat vastust? Tee täiendusettepanek.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>