Lihtsustatult järjestatakse kasumiaruandes (skeem 1) kulud liikide kaupa olulisuse (kui otseselt on põhitegevusega seotud) järjekorras. Vastasel korral ei oleks kasumiaruanne tarbijale ülevaatlik. Liigid on:

a) kaubad, materjal, teenused – otseselt põhitegevuse (näit. tootmis- või müügitegevuse) eesmärgil ostetud kaupade, toore, materjalide ja teenuste kulu. Kui mul on kohvipood ja müün 10 pakki kohvi siis pean ma need 10 pakki enne kusagilt hulgilaost ostma. Mul ei ole valikut. Hulgilao arve liigituks otseseks põhitegevusega seotud kuluks ehk kaubad materjal teenused.

b) mitmesugused tegevuskulud – administratiivsetel ja muudel põhitegevusega kaudselt  seotud eesmärkidel ostetud teenuste ja abimaterjalide kulu (näit. raamatupidamisteenuste kulu, konsultatsioonikulud, kantseleikulud, reklaamikulud, kindlustus, asutamis- ja uurimiskulud, eraldiste moodustamisega seotud kulud, ebatõenäoliste nõuete allahindluskulu jne.). Kohvipoe näite puhul, poes peab olema internetiühendus, et võimaldada kaardimakseid. Aga igakuine internetiarve on ikkagi sama sõltumata kas müün kuus 100 või 1000 pakki kohvi. Seos ei ole nii otsene kulu nagu hulgilaost kohvipakkide ostmisel. Kuid siiski äritegevuseks hädavajalik.

c) muu ärikulu – ebaregulaarselt äritegevuse käigus tekkivad kulud, sh kahjum materiaalse ja immateriaalse põhivara ning kinnisvarainvesteeringute müügist; trahvid ja viivised; netokahjum valuutakursimuutustest nõuetelt ostjate vastu ja kohustustelt tarnijate ees jne. Ühegi ettevõtte põhitegevus ei saa olla trahvide või viiviste maksmine või oma põhivara müümine. See ei saa isegi mitte teoreetiliselt olla kasumlik tegevus. Samuti on sellised kulud paljudel juhtudel välditavad või edasi lükatavad. Kohvipoe näitel – et müüa 10 pakki kohvi pean enne need 10 pakki kusagilt ostma. Ei ole valikut. Et mitte maksta viivist pean arve õigeaegselt tasuma. Unustan seda teha maksan viivist, ei unusta ei maksa. Viiviste tasumine ei ole kohvipoe pidamisel vältimatu kuluartikkel. Seega liigituksid viivised muuks ärikuluks

muud tegevuskulud

 

Tead paremat vastust? Tee täiendusettepanek.

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>